+ 48 781 01 02 03 en
Medycyna
położnictwo
Położnictwo to dziedzina medycyny będąca częścią jednej z podstawowych specjalizacji lekarskich, zajmująca się fizjologicznym okresem przedkoncepcyjnym oraz ciąży, porodu i połogu. W klinice LEKARZE Mostowa4 pary w ciąży uzyskają kompleksową opiekę położniczą w zakresie poradnictwa, diagnostyki i opieki nad parą starająca się o ciążę a także będącej już w ciąży oraz okresie okołoporodowym i w czasie połogu. Lekarze ginekolodzy-położnicy: dr Piotr Bernard, dr Izabela Zielińska, dr Anita Kazdepka-Ziemińska, dr Maciej Socha i dr Bartłomiej Wolski a także specjalizująca się w położnictwie i ginekologii dr Martyna Stankiewicz, dr...
perinatologia
Perinatologia to dziedzina medycyny będąca dyscypliną szczegółową w zakresie położnictwa i ginekologii i zajmuje się głównie schorzeniami z zakresu medycyny matczyno-płodowej. Dyscyplina ta obejmuje diagnostykę i leczenie poronień oraz niepowodzeń położniczych a także diagnostykę prenatalną i leczenie patologii wczesnej ciąży oraz powikłań schorzeń ciężarnej i płodu wikłających ciążę, poród i połóg. W zakres perinatologii wchodzi także diagnostyka i terapia płodu. Lekarze ginekolodzy-położnicy: dr Piotr Bernard, dr Izabela Zielińska i dr Bartłomiej Wolski a także specjaliści perinatologii: dr Anita Kazdepka-Ziemińska i dr Maciej...
ginekologia
Ginekologia to dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką i leczeniem chorób żeńskich narządów płciowych z uwzględnieniem profilaktyki onkologicznej, diagnostyki i leczenia nowotworów niezłośliwych narządów płciowych oraz zaburzeń czynnościowych. Lekarze ginekolodzy-położnicy: dr Piotr Bernard, dr Izabela Zielińska, dr Anita Kazdepka-Ziemińska, dr Maciej Socha i dr Bartłomiej Wolski a także specjalizujący się w położnictwie i ginekologii dr Martyna Stankiewicz, dr Małgorzata Głogiewicz i dr Dawid Dziedzic zapewnią kompleksową opiekę ginekologiczną oraz diagnostykę i leczenie schorzeń żeńskich narządów płciowych i zaburzeń z...
ginekologia onkologiczna
Ginekologia onkologiczna to dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem nowotworów żeńskich narządów płciowych oraz opieką paliatywną nad tymi pacjentkami. W klinice LEKARZE ginekolog-położnicy: dr Piotr Bernard, dr Izabela Zielińska, dr Anita Kazdepka-Ziemińska i dr Bartłomiej Wolski zapewnią nowoczesną diagnostykę skriningową oraz profilaktykę onkoginekologiczną a obecność specjalisty ginekologii onkologicznej dr. Macieja Socha pozwoli uzyskać wysokospecjalistyczną konsultację, diagnostykę i opiekę onkologiczną w przypadku nowotworów żeńskich narządów płciowych.
ginekologia estetyczna
Ginekologia estetyczna to dziedzina medycyny zajmująca się poprawą wyglądu i funkcjonowania zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy, krocza i odbytu. Obejmuje głównie laseroterapię oraz iniekcje kwasu hialuronowego, implantację nici kosmetycznych a także małoinwazyjne operacje plastyczne. Ginekologia plastyczna, estetyczna i rekonstrukcyjna stanowi też wsparcie leczenia uroginekologicznego i seksuologicznego. W klinice LEKARZE, ginekolodzy: dr Bartłomiej Wolski i dr Maciej Socha oraz dr Izabela Zielińska i dr Piotr Bernard wraz z dr Małgorzatą Głogiewicz i dr. Dawidem Dziedzicem i dermatolog dr Jolanta Maciejewska zapewnią...
uroginekologia
Uroginekologia to dziedzina medycyny zajmująca się zaburzeniami statyki narządów miednicy oraz nietrzymaniem moczu u kobiet. To nowa dyscyplina ginekologii obejmująca zarówno diagnostykę i leczenie zachowawcze oraz farmakoterapię jak i leczenie operacyjne obejmujące plastyki pochwy i krocza oraz rekonstrukcje dna miednicy mniejszej. W klinice LEKARZE, ginekolodzy zajmujący się uroginekologią: dr Maciej Socha, dr Bartłomiej Wolski i dr Piotr Bernard zapewnią kompleksową diagnostykę oraz leczenie operacyjne.
rozrodczość
Rozrodczość to dziedzina medycyny zajmująca się płodnością i endokrynologią rozrodu człowieka. W klinice LEKARZE Mostowa4 pacjenci uzyskają kompleksowa diagnostykę płodności, przygotowanie do ciąży i opiekę okołokoncepcyjną. Wszyscy ginekolodzy w klinice zapewnią profesjonalną konsultację, specjalistyczną diagnostykę i przygotowanie pary do technik rozrodu wspomaganego (ART).
andrologia
Andrologia kliniczna to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i leczeniem zachowawczym męskich narządów płciowych oraz endokrynologią rozrodu i płodnością mężczyzn. W klinice LEKARZE pacjenci uzyskają pełną diagnostykę laboratoryjną i ultrasonograficzną oraz konsultację andrologiczną i seminologiczną udzieloną przez dr. Macieja Socha.
seksuologia
Seksuologia kliniczna to dziedzina medycyny zajmująca się zaburzeniami seksualności człowieka i patologią więzi partnerskich. W klinice LEKARZE pacjenci uzyskają pomoc specjalistyczną szczególnie w zakresie schorzeń somatycznych i zaburzeń czynnościowych (głównie z zakresu endokrynologii ginekologicznej i andrologicznej) będących podłożem dysfunkcji seksualnych. W klinice LEKARZE ginekolodzy: dr Piotr Bernard, dr Izabela Zielińska, dr Anita Kazdepka-Ziemińska i dr Maciej Socha zapewnią podstawową diagnostykę laboratoryjną i badanie somatyczne a obecność specjalisty seksuologii dr. Bartłomieja Wolskiego pozwoli uzyskać...
dermatologia
Dermatologia to dziedzina medycyny zajmująca się kompleksową profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób skóry i jej przydatków oraz leczeniem niektórych schorzeń ogólnoustrojowych z manifestacją skórną. W klinice LEKARZE pacjenci uzyskają pełną diagnostykę laboratoryjną i obrazową skóry (w tym dermoskopię w schorzeniach onkologicznych skóry) oraz konsultację dermatologiczną udzieloną przez dr Jolantę Maciejewską.
wenerologia
Wenerologia to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz schorzeniami infekcyjnymi skóry i błon śluzowych (także narządów płciowych kobiet i mężczyzn). W klinice LEKARZE pacjenci uzyskają pełną diagnostykę laboratoryjną a także poradę dermatologiczną dr Jolanty Maciejewskiej z konsultacja ginekologiczną: dr. Dawida Dziedzica, dr Małgorzaty Głogiewicz, dr Martyny Stankiewicz, dr. Piotra Bernarda, dr Izabeli Zielińskiej, dr Anity Kazdepki-Ziemińskiej, dr. Bartłomieja Wolskiego oraz ginekologiczną i andrologiczną dr. Macieja Socha.
medycyna estetyczna
Medycyna estetyczna i przeciwstarzeniowa to dziedzina medycyny zajmująca się małoinwazyjnymi zabiegami medycznymi (iniekcje toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego), fizykalnymi (laseroterapia) oraz balneologicznymi i dermokosmetycznymi (pilingi i maski, kremy). W klinice LEKARZE pacjenci uzyskają konsultację dermatologiczną i dermokosmetyczną dr Jolanty Maciejewskiej, fizjoterapeutyczną mgr Danuty Rosińskiej, ginekologiczną i endokrynologii estetycznej: dr. Dawida Dziedzica, dr Małgorzaty Głogiewicz, dr Martyny Stankiewicz, dr. Piotra Bernarda, dr Izabeli Zielińskiej, dr Anity Kazdepki-Ziemińskiej, dr. Bartłomieja Wolskiego...
Znany_lekarz Medi_raty