+ 48 781 01 02 03 en
Medycyna

Położnictwo to dziedzina medycyny będąca częścią jednej z podstawowych specjalizacji lekarskich, zajmująca się fizjologicznym okresem przedkoncepcyjnym oraz ciąży, porodu i połogu. W klinice LEKARZE Mostowa4 pary w ciąży uzyskają kompleksową opiekę położniczą w zakresie poradnictwa, diagnostyki i opieki nad parą starająca się o ciążę a także będącej już w ciąży oraz okresie okołoporodowym i w czasie połogu. Lekarze ginekolodzy-położnicy: dr Piotr Bernard, dr Anita Kazdepka-Ziemińska, dr Maciej Socha i dr Bartłomiej Wolski a także specjalizująca się w położnictwie i ginekologii dr Małgorzata Głogiewicz i położna Karolina Strzeszewska zapewnią ciężarnym profesjonalna opiekę położniczą nawet najbardziej wymagającym parom. Dodatkowo, wsparcie ciężarnych przez pomoc fizjoterapeutki Danuty Rosińskiej pozwoli ciężarnym na komfortowe bycie w ciąży i przygotowanie do porodu.

 

Perinatologia to dziedzina medycyny będąca dyscypliną szczegółową w zakresie położnictwa i ginekologii i zajmuje się głównie schorzeniami z zakresu medycyny matczyno-płodowej. Dyscyplina ta obejmuje diagnostykę i leczenie poronień oraz niepowodzeń położniczych a także diagnostykę prenatalną i leczenie patologii wczesnej ciąży oraz powikłań schorzeń ciężarnej i płodu wikłających ciążę, poród i połóg. W zakres perinatologii wchodzi także diagnostyka i terapia płodu. Lekarze ginekolodzy-położnicy: dr Piotr Bernard i dr Bartłomiej Wolski a także specjalizujący się w perinatologii dr Anita Kazdepka-Ziemińska i dr Maciej Socha zapewnią profesjonalną opiekę w medycynie matczyno-płodowej parom wymagającym specjalistycznej opieki.

 

Ginekologia to dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką i leczeniem chorób żeńskich narządów płciowych z uwzględnieniem profilaktyki onkologicznej, diagnostyki i leczenia nowotworów niezłośliwych narządów płciowych oraz zaburzeń czynnościowych. Lekarze ginekolodzy-położnicy: dr Piotr Bernard, dr Anita Kazdepka-Ziemińska, dr Maciej Socha i dr Bartłomiej Wolski a także specjalizującą się w położnictwie i ginekologii dr Małgorzata Głogiewicz zapewnią kompleksową opiekę ginekologiczną oraz diagnostykę i leczenie schorzeń żeńskich narządów płciowych i zaburzeń z zakresu endokrynologii ginekologicznej. Wparcie lekarza specjalisty dermatologa-wenerologa dr Jolanty Maciejewskiej pozwala pacjentkom ze schorzeniami zapalnymi narządów płciowych na wielospecjalistyczne podejście do infekcji ginekologicznych.

 

Ginekologia onkologiczna to dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem nowotworów żeńskich narządów płciowych oraz opieką paliatywną nad tymi pacjentkami. W klinice LEKARZE ginekolog-położnicy: dr Piotr Bernard, dr Anita Kazdepka-Ziemińska i dr Bartłomiej Wolski zapewnią nowoczesną diagnostykę skriningową oraz profilaktykę onkoginekologiczną a obecność specjalisty ginekologii onkologicznej dr. Macieja Socha pozwoli uzyskać wysokospecjalistyczną konsultację, diagnostykę i opiekę onkologiczną w przypadku nowotworów żeńskich narządów płciowych.

 

Uroginekologia to dziedzina medycyny zajmująca się zaburzeniami statyki narządów miednicy oraz nietrzymaniem moczu u kobiet. To nowa dyscyplina ginekologii obejmująca zarówno diagnostykę i leczenie zachowawcze oraz farmakoterapię jak i leczenie operacyjne obejmujące plastyki pochwy i krocza oraz rekonstrukcje dna miednicy mniejszej. W klinice LEKARZE, ginekolodzy zajmujący się uroginekologią: dr Maciej Socha, dr Bartłomiej Wolski i dr Piotr Bernard zapewnią kompleksową diagnostykę oraz leczenie operacyjne.

 

Ginekologia estetyczna to dziedzina medycyny zajmująca się poprawą wyglądu i funkcjonowania zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy, krocza i odbytu. Obejmuje głównie laseroterapię oraz iniekcje kwasu hialuronowego, implantację nici kosmetycznych a także małoinwazyjne operacje plastyczne. Ginekologia plastyczna, estetyczna i rekonstrukcyjna stanowi też wsparcie leczenia uroginekologicznego i seksuologicznego. W klinice LEKARZE, ginekolodzy: dr Bartłomiej Wolski, dr Maciej Socha i dr Piotr Bernard oraz dermatolog dr Jolanta Maciejewska zapewnią satysfakcjonującą poprawę wyglądu okolicy anogenitalnej.

 

Rozrodczość to dziedzina medycyny zajmująca się płodnością i endokrynologią rozrodu człowieka. W klinice LEKARZE Mostowa4 pacjenci uzyskają kompleksowa diagnostykę płodności, przygotowanie do ciąży i opiekę okołokoncepcyjną. Wszyscy ginekolodzy w klinice zapewnią profesjonalną konsultację, specjalistyczną diagnostykę i przygotowanie pary do technik rozrodu wspomaganego (ART).

 

Andrologia kliniczna to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i leczeniem zachowawczym męskich narządów płciowych oraz endokrynologią rozrodu i płodnością mężczyzn. W klinice LEKARZE pacjenci uzyskają pełną diagnostykę laboratoryjną i ultrasonograficzną oraz konsultację andrologiczną i seminologiczną udzieloną przez dr. Macieja Socha.                                   

                                   

Seksuologia kliniczna to dziedzina medycyny zajmująca się zaburzeniami seksualności człowieka i patologią więzi partnerskich. W klinice LEKARZE pacjenci uzyskają pomoc specjalistyczną szczególnie w zakresie schorzeń somatycznych i zaburzeń czynnościowych (głównie z zakresu endokrynologii ginekologicznej i andrologicznej) będących podłożem dysfunkcji seksualnych. W klinice LEKARZE ginekolodzy: dr Piotr Bernard, dr Anita Kazdepka-Ziemińska i dr Maciej Socha zapewnią podstawową diagnostykę laboratoryjną i badanie somatyczne a obecność specjalizującego się w seksuologii dr. Bartłomieja Wolskiego pozwoli uzyskać wysokospecjalistyczną konsultację, diagnostykę i opiekę w przypadku zaburzeń seksualnych.

 

Dermatologia to dziedzina medycyny zajmująca się kompleksową profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób skóry i jej przydatków oraz leczeniem niektórych schorzeń ogólnoustrojowych z manifestacją skórną. W klinice LEKARZE pacjenci uzyskają pełną diagnostykę laboratoryjną i obrazową skóry (w tym dermoskopię w schorzeniach onkologicznych skóry) oraz konsultację dermatologiczną udzieloną przez dr Jolantę Maciejewską.

 

Wenerologia to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz schorzeniami infekcyjnymi skóry i błon śluzowych (także narządów płciowych kobiet i mężczyzn). W klinice LEKARZE pacjenci uzyskają pełną diagnostykę laboratoryjną a także poradę dermatologiczną dr Jolanty Maciejewskiej z konsultacja ginekologiczną: dr. Piotra Bernarda, dr Małgorzaty Głogiewicz, dr Anity Kazdepki-Ziemińskiej, dr. Bartłomieja Wolskiego oraz ginekologiczną i andrologiczną dr. Macieja Socha.

 

Medycyna estetyczna i przeciwstarzeniowa to dziedzina medycyny zajmująca się małoinwazyjnymi zabiegami medycznymi (iniekcje toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego), fizykalnymi (laseroterapia) oraz balneologicznymi i dermokosmetycznymi (pilingi i maski, kremy). W klinice LEKARZE pacjenci uzyskają konsultację dermatologiczną i dermokosmetyczną dr Jolanty Maciejewskiej, fizjoterapeutyczną mgr Danuty Rosińskiej, ginekologiczną i endokrynologii estetycznej: dr. Piotra Bernarda, dr Małgorzaty Głogiewicz, dr Anity Kazdepki-Ziemińskiej, dr. Bartłomieja Wolskiego oraz ginekologiczną i andrologiczną dr. Macieja Socha.

 

Bariatria to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i leczeniem otyłości. W klinice LEKARZE pacjenci uzyskają konsultację chirurga prof. Krzysztofa Leksowskiego, zajmującego się leczeniem operacyjnym otyłości. Leczenie otyłości wymaga często wielospecjalistycznej opieki, dlatego pacjenci uzyskają także konsultację dermatologiczną i dermokosmetyczną dr Jolanty Maciejewskiej, fizjoterapeutyczną mgr Danuty Rosińskiej, ginekologiczną: dr. Piotra Bernarda, dr Małgorzaty Głogiewicz, dr Anity Kazdepki-Ziemińskiej, dr. Bartłomieja Wolskiego oraz ginekologiczną i andrologiczną dr. Macieja Socha.

Znany_lekarz Medi_raty