Perinatologia

Perinatologia to dziedzina medycyny będąca dyscypliną szczegółową w zakresie położnictwa i ginekologii i zajmuje się głównie schorzeniami z zakresu medycyny matczyno-płodowej. Dyscyplina ta obejmuje diagnostykę i leczenie poronień oraz niepowodzeń położniczych a także diagnostykę prenatalną i leczenie patologii wczesnej ciąży oraz powikłań schorzeń ciężarnej i płodu wikłających ciążę, poród i połóg.

W zakres perinatologii wchodzi także diagnostyka i terapia płodu. Lekarze ginekolodzy-położnicy: dr Piotr Bernard, dr Izabela Zielińska i dr Bartłomiej Wolski a także specjaliści perinatologii: dr Anita Kazdepka-Ziemińska i dr Maciej Socha zapewnią profesjonalną opiekę w medycynie matczyno-płodowej parom wymagającym specjalistycznej opieki.