Seksuologia

Seksuologia kliniczna to dziedzina medycyny zajmująca się zaburzeniami seksualności człowieka i patologią więzi partnerskich. W klinice LEKARZE pacjenci uzyskają pomoc specjalistyczną szczególnie w zakresie schorzeń somatycznych i zaburzeń czynnościowych (głównie z zakresu endokrynologii ginekologicznej i andrologicznej) będących podłożem dysfunkcji seksualnych.

W klinice LEKARZE ginekolodzy: dr Piotr Bernard, dr Izabela Zielińska, dr Anita Kazdepka-Ziemińska i dr Maciej Socha zapewnią podstawową diagnostykę laboratoryjną i badanie somatyczne a obecność specjalisty seksuologii dr. Bartłomieja Wolskiego pozwoli uzyskać wysokospecjalistyczną konsultację, diagnostykę i opiekę w przypadku zaburzeń seksualnych.