doktor nauk medycznych

Adrianna Sobolewska

  • specjalista żywienia klinicznego