mgr położnictwa

Karolina Strzeszewska

Położna
  • specjalistka pielęgniarstwa rodzinnego
  • specjalistka zarządzania podmiotami leczniczymi
  • Koordynator Kliniki LEKARZE Mostowa4 w Bydgoszczy POLSKIE LECZNICE Sp. z o. o.

W swojej praktyce zawodowej położna udziela porad w zakresie położnictwa i pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego oraz rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki kardiotokograficznej płodu oraz pobierania i przygotowania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych. Jako magister położnictwa, Pani Karolina zajmuje się także doradztwem laktacyjnym oraz opieką nad kobietą w połogu i noworodkiem.